Fjernvarme råd


Startside
Bestyrelsen
Dokumenter
Fjernvarme råd
Fotos af afdelingen
Nyheder og referater
Kontaktoplysninger

Nedenstående råd er udgivet af Lystrup Fjernvarmeværk

Udnyt varmen effektivt

Råd_ny1_RGB.jpg For at udnytte fjernvarmen bedst muligt skal fjernvarmevandet afkøles mest muligt – i dine radiatorer og i varmeveksleren/ varmtvandsbeholderen. Jo flere grader, fjernvarmevandet afleverer i dine installationer, inden det sendes tilbage til varmeværket, desto bedre.

Ideelt set skal afkølingen – dvs. forskellen mellem fremløbstemperatur og returløbstemperatur – være mindst 30oC, mens en afkøling på op mod 40oC i visse tilfælde kan lade sig gøre.

Er afkølingen under 20oC, tyder det på, at noget må gøres. Det er et udtryk for, at det varme vand suser gennem radiatorerne uden at afgive tilstrækkelig varme til rummene. Start med at følge de gode spareråd – og kontroller derefter, at afkøling forbedres. Hvis dette ikke sker, skal du kontakte varmemesteren.

Beregn afkølingen
Du finder fremløbs- og returløbstemperaturer på fjernvarmemåleren og kan trække dem fra hinanden for at få et øjebliksbillede, men afkølingen kan variere over tid.

For at beregne den gennemsnitlige køling over en længere periode, skal du bruge vandmængden (m3) og effekten (kWh eller MWh) – og indsætte disse tal i en af formlerne:

  • Kølingen i gennemsnit i grader (oC) = antal kWh x 0,86 /antal m3 = afkøling i oC
  • Kølingen i gennemsnit i grader (oC) = antal MWh x 860/antal m3 = afkøling i oC

Spar på varmen

Fjernvarme er en af de mest miljøvenlige former for varme, du kan få. Men derfor kan du godt spare på varmen alligevel. Ved at følge nogle enkle spareråd kan du opnå et komfortabelt indeklima og samtidig få et økonomisk fornuftigt varmeforbrug - og skåne miljøet.

Råd_ny7_RGB.jpg

Det varme vand
Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50°C. Ved en højere temperatur er der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og vandvarmeren.

Vask ikke op under rindende vand, og husk, at brusebad er billigere end karbad. I et almindeligt badekar bruger man typisk 125 liter vand. Et 5 minutter langt brusebad bruger ca. 45 liter vand.

Mindst 16 grader
Du sparer 5-6% på varmeforbruget ved at sænke temperaturen i huset med 1°C. Det modsatte gør sig naturligvis gældende, når du skruer op for varmen.

Kontroller temperaturen i de enkelte rum med jævne mellemrum. Når du tager på arbejde eller er bortrejst, kan der skrues ned for varmen. Husk bare, at temperaturen ikke må komme under ca. 16°C. Brug et godt termometer, når du indstiller radiatorernes termostater. Du skal placere termometret på en indervæg i ca. 1,5 meters højde. 

Råd_ny6_RGB.jpg


Termostaten

Radiatorens termostat sørger automatisk for, at der konstant er den ønskede temperatur i et rum. Hvis der f.eks. er mange mennesker i stuen, eller solen skinner, kan ventilerne lukke helt ned, selvom det er koldt udenfor.

Føleren, der registrerer temperaturen, kan være indbygget i håndtaget eller sidde et helt andet sted. Føleren må derfor ikke tildækkes af gardiner, møbler eller lignende.

Stil termometret i en mellemstilling. Efter et par timer kan du kontrollere, om temperaturen er passende. Stil derefter termostaten lidt op eller ned, indtil den ønskede temperatur er fundet.

Råd_ny4_RGB.jpg

Men husk - der kan godt gå 1-2 timer, før reguleringen kan mærkes. Når du har opnået den ønskede temperatur, kan du sætte en markeringsstreg på ventilen med en spritpen eller kuglepen.


Husets rum

Råd_ny5_RGB.jpg

En temperatur på 21°C i opholdsrum er tilstrækkeligt for de fleste. Måske er 16-18°C nok i soveværelset. Hvis temperaturen i et rum holdes lavere end i andre rum, bør døren være lukket.

Kommer temperaturen ned under 16°C i et rum, er der risiko for fugtskader, fodkulde og for, at der trækkes varme fra andre rum.

Brug altid alle radiatorer i samme rum. Det giver den største varmekomfort og besparelse på varmeudgiften.


Udluftning 

Påd_ny_RGB.jpg 

Du får det bedste indeklima ved at lufte ud et par gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan en ekstra udluftning anbefales.

Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i 5-7 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler afkøles. Radiatorernes termostater lukkes under udluftningen.

Du kan undgå fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under ca. 16°C. Samtidig skal du sørge for hyppig udluftning i rummet - og stil aldrig møbler m.v. helt op ad kolde ydervægge. Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er der for fugtigt i rummet.

Det er godt at sikre sig, at der er aftræk eller udsugning i køkken og badeværelse. Desuden giver det et bedre indeklima, hvis du får monteret udluftningsventiler i opholds- og soverum.

 


El-varme, brændeovn m.m.

Når man har fjernvarme, er det en dårlig ide at tænde for en elvarmeovn. Elvarme vil altid være mere end dobbelt så dyrt som fjernvarme.

En brændeovn kan være hyggelig og give dejlig varme. Om det er en økonomisk fordelagtig varme, afhænger af brændets pris og varmeenergiindhold.

Imprægneret træ, lakeret eller malet træ samt limtræ, spånplader og lignende må ifølge miljøloven ikke brændes af.

 


Måleraflæsning

råd_ny8_RGB.jpg Gør det til en god vane at holde øje med måleren. For varmeforsyningens samlede økonomi, og dermed for forsyningens prisfastsættelse, er det af største betydning, at fjernvarmevandet får en god afkøling.

 

Et fjernvarmeanlæg er normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Derfor anbefaler vi, at du kontrollerer varmeforbruget og afkølingen regelmæssigt.

 

Mindst én gang om måneden bør måleren aflæses – og aflæsningen noteres i styringstabellen.

 

 

 


Startside | Bestyrelsen | Dokumenter | Fjernvarme råd | Fotos af afdelingen | Nyheder og referater | Kontaktoplysninger

webmaster:14bdesign                                                                                         Sidst opdateret: 04. september 2012.